Podpora

Uživatelský program Euro2A

Tento program je určený pre koncových používateľov a vlastníkov pokladníc.Slúži na programovanie pokladnice a celkovú správu pokladnice.Stiahnite si súbor, rozbaľte ho v cieľovom adresári a spustite inštaláciu.

ServiceFP Lite pre EFox a mini EFox

Tento program je určený pre koncových používateľov. Aplikácia slúži na zmenu času, sťahovanie žurnálov, zisťovanie stavu EFox, vykonanie X a intervalovej uzávierky. + zistenie všeobecných informácií o Vašom zariadení EFox.

Aktuálna vezia protokolu pre EFox: v3.113

Aktuálna verzia protokolu pre miniEFox: v3.104

STIAHNITE SI VERZIU 1.9.4 PROGRAMU SERVICEFP LITE

Rady a Návody

Často používané operácie pre pokladnice Euro

tomto dokumente nájdete postup ako vykonať na jednotlivých typoch pokladníc Elcom niektoré operácie, ktoré boli zavedené v súvislosti s fiškálnym zákonom.

• Vklad
• Úhrada faktúry
• Denná Z uzávierka
• Intervalová súhrná uzávierka

Úhrada Faktúry nepriamym spôsobom

V prípade, že Vaša pokladnica nedisponuje FW s úhradou faktúry, tak môžete použiť tento postup, kde sa vykonáva úhrada faktúr pomocou naprogramovanej tovarovej položky.

• Euro-50T/TE Mini
• Euro-100T
• Euro-200T/TE
• Euro-500T/TE/TX
• Euro-1000T
• Euro-200T/TE Alpha
• Euro-2100TE

Konverzia projektov

tomto návode sa dozviete, ako preniesť údaje z nefiškálnych projektov používateľského programu Euro2A v5.02 do fiškálnych projektov používateľského programu Euro2A v6.02.

Pomoc pri inštalácii . NET Framework

Postup inštalácie rozhrania .NET Framework 3.5 v systéme Windows 8 a USB ovládača Elcom-cdc-s

Video-návody

Spôsoby prepojenia Euro pokladníc s osobným počítačom cez USB a RS232.

– cez rozhranie USB
– cez rozhranie USB
– cez rozhranie USB
– cez rozhranie RS232
– cez rozhranie RS232
– cez rozhranie USB

Nefiškálna verzia programu

Euro2A pre ZŤP

Tento program je určený pre koncových používateľov a vlastníkov nefiskálnych pokladníc. Slúži na programovanie pokladnice
a celkovú správu pokladnice. Stiahnite si súbor,
rozbaľte ho v cieľovom adresári a spustite inštaláciu.
iKelp Elcom pokladňa
iKelp Predajca

iKelp Elcom pokladňa

Demo verzia programu iKelp Elcom Pokladňa pre OS Windows XP SP3 / Windows Vista SP1 / Windows 7 podorované sú 32 aj 64bit edície
Demo verzia programu iKelp Elcom Pokladňa pre OS Windows XP SP3 / Windows Vista SP1 / Windows 7 podorované sú 32 aj 64bit edície
Návody na inštaláciu pre
iKelp Elcom P
okladňa a iKelp Predajca

Komunikačné riešenia

Popis komunikačných riešení spojenia Euro pokladníc spoločnosti Elcom s osobným počítačom

• RS-232
• RS-422
• RS-485
• USB
• WiFi
• Prevodníky
• TCP/IP siete
• Zapojenia

Ekonomický softvér

Prezrite si aktuálny zoznam slovenských 
ekonomických aplikácií, ktoré boli vytvorené alebo upravené pre prácu so zariadeniami Elcom.
Vzor knihy elektronickej registračnej pokladnice podla zákona 289/2008 Z.z.