Uživateľský program Euro2A

Tento program je určený pre koncových používateľov a vlastníkov pokladníc. Slúži na programovanie pokladnice a celkovú správu pokladnice. Stiahnite si súbor, rozbaľte ho v cieľovom adresári a spustite inštaláciu.

Stiahnite si program Euro 2A 6.07 pre fiskálne verzie pokladíc

Často používané operácie pre pokladnice Euro

tomto dokumente nájdete postup ako vykonať na jednotlivých typoch pokladníc Elcom niektoré operácie, ktoré boli zavedené v súvislosti s fiškálnym zákonom.

  • Vklad
  • Úhrada faktúry
  • Denná uzávierka
  • Intervalová súhrná uzávierka

Umiestnenie daňových plomb

Úhrada faktúry nepriamym spôsobom

V prípade, že Vaša pokladnica nedisponuje FW s úhradou faktúry, tak môžete použiť tento postup, kde sa vykonáva úhrada faktúr pomocou naprogramovanej tovarovej položky.

Konverzia projektov

tomto návode sa dozviete, ako preniesť údaje z nefiškálnych projektov používateľského programu Euro2A v5.02 do fiškálnych projektov používateľského programu Euro2A v6.02.

Pomoc pri inštalácii . NET Framework

Postup inštalácie rozhrania .NET Framework 3.5 v systéme Windows 8 a USB ovládača Elcom-cdc-s