MRP registračná pokladnica – CRLX

Elektronická registračná pokladnica typ ACLAS model MRP-CRLX od svetoznámeho výrobcu Pinnacle Technology Corporation.

Hlavné výhody:

  • Malé rozmery – veľa funkcií – vysoký výkon
  • Certifikovaná podľa nového zákona 289/2008 Z.z.
  • Pracuje samostatne ako aj v prepojení s MRP softvérom
  • Kapacita až 5000 PLU
  • Jednoduché a intuitívne ovládanie

Stručný popis možností pokladne MRP-CRLX

  • Nová elektronická registračná pokladnica môže pracovať, tak samostatne v jednotlivých prevádzkach ako napr. v obchodoch s malým počtom predávných PLU, baroch a reštauráciách, lekárskych ambulanciách, kanceláriách (na úhradu faktúr pri platbách v hotovosti), môžu ju používať obchodní cestujúci. V prepojení s účtovnými modulmi MRP softvéru pracuje ako fiškálna tlačiareň tlačiaca paragóny.
  • Pokladňa prepojená s MRP – Vizuálnym účtovným systémom a Účtovným systémom MRP-K/S, čím vytvára ucelené riešenie predaja od jednej firmy. Užívateľom poskytuje pohodlný, jednoduchý a spoľahlivý predaj svojich produktov zákazníkom s platbou v hotovosti, kartou, resp. šekom, zároveň zaregistruje platbu Vašej faktúry v hotovosti. V tomto prípade MRP – CRLX slúži ako fiškálna tlačiareň pokladničných blokov (paragónov) a všetko ostatné zabezpečí náš softvér. Tak môžete predávať z MRP Skladu, MRP Maloobchodu, MRP Reštaurácie a MRP-K/S.
  • Registračná pokladnica pracuje s 5000 položkami tovaru (PLU), 8 oddeleniami, 4 pokladníkmi (predajcami). LCD displej pre obsluhu má 4 riadky po 16 znakov a LCD displej pre zákazníka je 14 znakový, šírka pásky do tlačiarne je 57 mm, má zabudovanú záložnú batériu pre prácu bez napätia, ktorá vydrží 8 hodín, port RS 232, port USB a port pre zásuvku na peniaze 1PS2. Rýchlosť predaja môže ešte zvýšiť laserový skener snímač čiarového kódu pripojený cez konektor PS2.
  • Nové hardvérové vybavenie registračnej pokladnice model MRP-CRLX oproti pôvodnej bielej pokladnici, prináša: – COM/USB komunikačné rozhranie – LAN modul (na základe novelizácie zákona o elektronických registračných pokladniciach pre splnenie požiadavky podľa § 4 odst. 2 písm. b) devätnásteho bodu ) – Elektronický žurnál vo forme SD karty o kapacite 4GB – Rozšírený počet PLU na 5000 – Zvýšenie rýchlosti tlače – Dvojnásobná kapacita fiškálnej pamäte 2MB
  • Prednosti MRP-CRLX ešte zvýrazní pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k MRP softvéru čím pokladnica získala na hodnote a zvýšení predajnosti.

USB port pre rýchlejšiu komunikáciu s PC

Pokladňa MRP-CRLX obsahuje USB port pre rýchlejšiu komunikaciu s PC a bezproblémové pripojenie pokladne k PC.