Pôvod HP ReNew produktov

Produkty zaradené do HP ReNew programu pochádzajú najmä z nepredaných zásob tovaru zo skladov HP, od veľkých distribútorov, alebo boli krátkodobo využívané spoločnosťou HP na predvádzacie účely v rámci predvádzacích centier HP. Produkty HP ReNew môžu mať kozmetické vady na povrchu.

Obnova 

  • Vykonáva sa demontáž až do úrovni častí sub-zostavy , ako sú ventilátory, napájacie zdroje, veľké klietky a I / O panely, ktoré sú vyčistené
  • Intenzívne čistenie všetkých sub-montážnych dielov a regálov
  • Odstránenie etikety a regenerácia pomocou nových etikiet na výrobkoch
  • Leštenie interné / externé kovových povrchov
  • Maľovanie (re-sprej) vonkajších povrchov, úprava povrchov v prípade potreby