MODERNÝ A NADČASOVÝ VZHĽAD

Moderným nadčasovým vzhľadom registračnej pokladnice Euro-50TE Mini zanecháte vo vašich zákazníkoch dojem moderného obchodníka.